Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Modern Tiyatronun Türleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Modern Tiyatro Türleri

Tiyatro, hayattaki olayları konu edinen, sahnede oynanmak amacıyla yazılan edebi eserdir. Tiyatro göstermeye bağlı bir güzel sanat dalı olarak “dramatik sanatlar” dan biridir. Roman ve hikaye soyut olduğu halde, tiyatro somuttur.

Tiyatro metinlerindeki temel ifade biçimi “ gösterme” ve “anlatma” dır Tiyatro eserleri, konularına göre dram, trajedi ve komedi gibi türlere ayrılır.

A. TRAJEDİ

Seyirciye, hayatın acıklı yönlerini göstermek, ahlak, erdemi anlatmak için yazılmış manzum eserlerdir.
*Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alır.
*Kahramanları tanrılar, tanrıçalar ve soylu kimselerdir.
*Kusursuz bir üslubu vardır. Kaba sözlere yer verilmez.
*Eser baştan sona kadar ağırbaşlı, ciddi bir hava içinde geçer.
*Çirkin olaylar, seyircinin gözü önünde gerçekleştirilmez, sahne arkasında gerçekleştirilir. Bu olaylar haberciler tarafından sahnede aktarılır.
*Üç birlik kuralına uyulur.( Yer, zaman, olay )
*Oyunda koroya yer verilir.
*Ünlü trajedi yazarları; Eski Yunan; Aiskhylos, Eurupides, Sophokles. Fransız; Corneille, Racine.

B. KOMEDİ

İnsanların ve olayların gülünç yönlerini ortaya koymak, izleyenleri güldürmek ve düşündürmek amacıyla yazılmış tiyatro eseridir.
*Konusunu, yaşanılan hayattan ve günlük olaylardan alır.
*Kişiler halktan ve yüksek zümreden her çeşit insan olabilir.
*Her türlü söze şakaya yer verilir.
*Kişilerin her türlü davranışları sahnede gösterilir.
*Birbirini izleyen diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.
*Manzum olarak yazılır.
*Üç birlik kuralına uyulur.

Türün yazarları, Yunan-Aristophanes, Fransız- Moliere.

C. DRAM

Hayatı olduğu gibi acıklı ve gülünç yönleriyle sahnede göstermek için yazılan tiyatro eseridir.
*Hayatı olduğu gibi yansıtır. Trajedi ve Komedi kaynaşmıştır.
*Konusunu günlük yaşamdan ve tarihten alır.
*Üçbirlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
*Olaylar, çirkin dahi olsa sahnede gösterildiği gibi kişiler hangi sınıf ve halktan olursa olsun dramda yer alır.

Modern Tiyatronun Türleri Resimleri

 • 1
  Tiyatro Türleri Şeması 4 ay önce

  Tiyatro Türleri Şeması

Modern Tiyatronun Türleri Sunumları

 • 1
  Önizleme: 4 ay önce

  Çağdaş Tiyatro Çeşitleri Slayt / Sunum / PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ÇAĞDAŞ TİYATRO ÇEŞİTLERİ

  2. Sayfa
  ÇAĞDAŞ TİYATRO ÇEŞİTLERİBENZETMECİ TİYATROGÖSTERMECİ TİYATROEPİK TİYATRO

  3. Sayfa
  ÇAĞDAŞ TİYATRO ÇEŞİTLERİBENZETMECİ TİYATRO

  4. Sayfa
  BENZETMECİ TİYATROSahnede gösterilenlerin gerçek yaşamdan farklı olmadığını anlatan tiyatro eserleri, benzetmeci tiyatronun örnekleridir.

  5. Sayfa
  BENZETMECİ TİYATROBu tür tiyatronun amacı, seyircileri sahnede gördüklerinin bir oyun olmadığı, yaşamlarından bir kesit olduğu düşüncesine götürmektir.

  6. Sayfa
  BENZETMECİ TİYATROBenzetmeci tiyatro, seyirciyi böylece yanıltmak ister. Oyuncular, sahnede rol yaparken sanki hiç seyirci yokmuş gibi davranırlar. 

  7. Sayfa
  BENZETMECİ TİYATROOyunun bitiminde de ortada gözükmeyerek seyircide uyandırdıkları etkinin sürüp gitmesini düşünürler. 

  8. Sayfa
  ÇAĞDAŞ TİYATRO ÇEŞİTLERİGÖSTERMECİ TİYATRO

  9. Sayfa
  GÖSTERMECİ TİYATROBu tiyatro biçimi benzetmeci  tiyatroya karşıt bir anlayışla geliştirilmiştir.

  10. Sayfa
  GÖSTERMECİ TİYATROGöstermeci tiyatroda sahnede gösterilenlere aldanmamak gerektiği, bunun bir oyundan ibaret olduğu vurgulanır. 

  11. Sayfa
  GÖSTERMECİ TİYATROSahne ile seyirci arasında yakın bir diyalog vardır. 

  12. Sayfa
  GÖSTERMECİ TİYATROOyuncular zaman zaman seyircilere seslenirler ve sahnede gösterilenlerin bir oyundan ibaret olduğunu hatırlatırlar.

  13. Sayfa
  ÇAĞDAŞ TİYATRO ÇEŞİTLERİEPİK TİYATRO

  14. Sayfa
  EPİK TİYATROÜnlü Alman oyun yazarı Bertold Brecht tarafından ortaya konulan epik tiyatro, göstermeci  tiyatro nun geliştirilmiş biçimidir.

  15. Sayfa
  EPİK TİYATROBu tür tiyatroda amaç, seyirciyi sahneye iyice yabancılaştırmaktır. 

  16. Sayfa
  EPİK TİYATROOyundaki olaylar arasında bir bütünlük yoktur.

  17. Sayfa
  EPİK TİYATROOlaylar, durumlar parça parça verilir; arada bir şarkılar, türküler söylenir, anlatıcılar devreye girer.

  18. Sayfa
  EPİK TİYATROSeyirci tam bir gözlemci olarak kalır.

  19. Sayfa
  EPİK TİYATROAcı duymak, sevinmek, coşkulanmak yerine durumlar üzerinde düşünür; kendisini ve olayları nasıl değiştirebileceğini anlamaya çalışır.

  20. Sayfa
  EPİK TİYATROBrecht’in “halkçı tiyatro” adını verdiği epik tiyatro, sahneyi bir ideolojinin propaganda aracı olarak kullanır; seyircilerin kalbine değil, kafasına seslenir.

Modern Tiyatronun Türleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Modern Tiyatronun Türleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Tiyatro Türleri Şeması
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin